Et simulationsspil til teamlæring - til helhedstænkning, kvalitetssikring og teambuilding Friday Night at the ER

Simulationsspillet Friday Night at the ER er http://www.fridaynightattheer.com/udviklet af Breakthrough Learning, Inc. Det er et brætspil, som spilles ved borde med 4 deltagere. Spillet lærer deltagerne at:

  • medtænke effekterne af egne handlinger set i et større perspektiv
  • at samarbejde med parathed til at ændre beslutninger og  metoder samt
  • at sørge for at have et relevant beslutningsgrundlag at træffe beslutninger ud fra
Hvem er det for?
  • Spillet er beregnet for ledere og medarbejdere, der arbejder sammen på tværs af afdelinger eller på tværs af organisationen, og som ønsker at forbedre samarbejdet og resultaterne.
  • Minimum deltagerantal er 4; maximum er 48 (bedst fra 12 til 24 deltagere).

At gennemføre spillet kræver en facilitator eller instruktør fra virksomheden eller det kan gennemføres med en eller flere konsulenter fra Horisont.

Hvordan virker det?

"Friday Night at the ER" simulerer et hospitals udfordringer igennem en 24-timers periode. Hver deltager leder sin egen selvstændige afdeling af hospitalet, men hurtigt vil det være synligt, at alle er afhængige af hinanden.

Efter spillet gennemføres refleksion og dialog for at trække paralleller til deltagernes dagligdag afhængig af målet med den konkrete teamlæringsaktivitet.

Spillet foregår i hospitalsverdenen, men kræver absolut ingen forudgående kendskab hertil.

Hvad lærer man af det?
  • Helhedstænkning; opmærksomhed på  afhængighed, kompleksitet, konsekvenser m.v.
  • Samarbejde; koordineret handling, fælles tillid
  • Innovation; at arbejde med mentale modeller, åbenhed overfor ændringer
  • Brug af data; opsamling af relevante data, måling
  • Strukturel tænkning; at opbygge nye og mere effektive måder for at lykkes
Hvad består selve spillet af?

Produktet består af et vinyl brætspil og forskellige spildele, en 45-minutters facilitator træningsvideo, en facilitator guide med trin-for-trin instruktioner for gennemførelse af spillet og for den efterfølgende opsamling, papir masters, OH-er og et bånd med instruktionerme til en start af spillet. Endvidere en dansk oversættelse af facilitator guiden samt en ordliste. Se foto.

Hvad koster det?

Nummer

Beskrivelse

Priser pr. 1. marts 2007 excl. moms og forsendelse*

Selve spillet

103

Pakke 3 bræt spil (12 deltagere)

16.500,-

106

Pakke med 6 bræt spil (24 deltagere)

24.000,-

109

Pakke med 9 bræt spil (36 deltagere)

32.400,-

112

Pakke med 12 bræt spil (48 deltagere)

40.800,-

200

Facilitator trænings materiale (inkluderet i nr. 103-112)

4.300,-

210

Facilitator guide (inkluderet i nr. 200)

450,-

Facilitatoruddannelse

1010

Uddannelse af 2 facilitatorer af ½ dags varighed

4.000,-

1020

Uddannelse pr. hver ekstra facilitator

+2.000,-

1030 Advanced træning af facilitatorer af 1 dags varighed, tillæg +8.000,-

Forløb **

Professionelt faciliteret, halvdags program med Friday Night at the ER. Inkluderer gennemførelse af spillet og opsamling for op til 12 deltagere.

12.000,-

For efterfølgende 12 deltagere

+6.000,-

* Forsendelsesomkostningerne ligger på ca. 250,- kr. Leveringstid ca. 14 dage. Der kan forekomme kursudsving der gør, at priserne ændres fra måned til måned.

** Plus moms og udgifter til transport og ophold.

Herudover kan licensholdere bestille ekstra dele som f.eks. bræt, OH-ere og spil-dele til fordelagtige priser.

Hvem gennemfører spillet?

Virksomheden står selv for gennemførelsen af simulationsspillet eller facilitatorer fra Horisont kan gennemføre forløbene i virksomheden med de købte spil.

Der medfølger træningsmateriale til facilitatorerne, men herudover kan det aftales, at Horisont ruster jeres egne instruktører yderligere på 1 et-dags kursus. Kurset har til formål at give deltagerne et overblik over sammenhængene i spillet, en sikker styring af start og opsamling samt øget fleksibilitet i gennemførelsen.

Herudover tilbyder Horisont erfa-møder for facilitatorer i Danmark. De facilitatorer, der har været på kursus hos Horisont, får automatisk og uden beregning adgang til erfa-møderne.

Brug for mere information?

Skriv til os på FNER@horisont.com eller se den engelsksprogede FAQs om Friday Night at the ER.