Et simulationsspil til leder-, medarbejder-, team- og organisationsudvikling

Et effektivt redskab

Forestil dig hvilken værdi det kan have ved seminarer, udviklingsforløb og events at gennemføre en øvelse, der på 2-2½ time skaber:

 • positiv energi,
 • adfærd og situationer sammenlignelige med dagligdagen,
 • høj erkendelse og konkrete idéer til forbedringer i dagligdagen (individuelt samt indenfor og på tværs af afdelinger), og
 • lyst til at komme igang med at skabe en mere effektiv og sjovere hverdag.

”Hot Hour Experience” er et simulationsspil med stor interaktion, og det understøtter mange forskellige typer af træningsforløb ... bl.a. bruges det til:

 • Introduktion til eller afrunding af procesforløb.
 • Træning i konkrete ledelsesværktøjer (coaching, situationsbestemt ledelse, medarbejdersamtaler m.v.) eller lederrollen generelt.
 • Understøtning af introduktion til typologier (bl.a. MBTI og Belbin).
 • Grundlag for at skabe en fremadrettet dialog om tiltag, der kan gavne den enkelte person, den enkelte afdeling og virksomheden som helhed.
 • Et fleksibelt element i teamudviklingsforløb.

"Hot Hour Experience" kan enten købes ind i virksomheden til internt brug eller gennemføres af konsulenter fra Horisont, og det findes i henholdsvis en dansk, engelsk, tysk, svensk, islandsk og grønlandsk udgave.

Hvem kan deltage?

Alle typer af ledere og medarbejdere kan deltage. Spillet er igennem de første år blevet brugt i forbindelse med træning af personer fra alle typer brancher, alle alderskategorier og med eller uden længerevarende uddannelser ... fra pædagoger til økonomer, fra den yngste assistent til topledelsen.

Om spillet

“Hot Hour Experience” bygger på 6 forskellige vanskelige og finurlige opgaver. I sin grundform arbejder hver gruppe (4-5 deltagere) med planlægning (mål, strategi og metode) og har 1 time til at nå deres mål. I denne form tager introduktion, planlægning, gennemførelse og debriefing omkring 2½ time. Hvad hjælper spillet til fokusering på?

Spillet har til formål at give deltagerne praktiske oplevelser og erfaringer i forbindelse med udviklingsforløb indenfor team-udvikling, lederudvikling og personlig udvikling. Afhængig af målet med et udviklingsforløb kan ”Hot Hour Experience” understøtte fokusering på et eller flere af følgende områder:

 • Planlægning, udførelse og ændring af strategi
 • Kommunikation
 • Opmærksomhed på styrker
 • Hvordan man lærer og hvordan man hjælper hinanden med at lære (viden og færdigheder)
 • Kvalitet
 • Hvordan man handler under pres
 • Koordineret handling
 • Situationsbestemt ledelse
 • Organisation
 • Involvering
Hvordan virker det?

Deltagerne deles op i grupper, og hver gruppe repræsenterer en division indenfor samme firma.

Opgaven består i at løse et antal af de 6 opgaver indenfor 1 time. De 2 af opgaverne har grupperne til rådighed gennem hele timen, mens de øvrige opgaver kan trækkes ind, når de er ledige. Hver gruppe planlægger selv mål, strategi og metode.

Gruppen får først point for en løst opgave, når alle i gruppen kan løse opgaven uden brug af hjælpemidler og/eller støtte fra de andre i gruppen. Derved er det en forudsætning, at deltagerne imellem kan formidle deres viden og kompetencer. Som et eksempel på en opgave skal deltagerne sætte 4 ens sekskantede klodser sammen, så de danner en tetraede (3-sidet pyramide). Gruppen skal finde den person, som har de bedste evner til at arbejde 3-dimensionelt, og bagefter skal han/hun lære de andre, hvordan pyramiden dannes. Når gruppen føler sig klar til at ”score point” hos instruktøren/facilitatoren er det en slags eksamination … ér alle gruppens medlemmer  i stand til at sætte pyramiden sammen under pres. Det er forskellige evner, der er brug for til de forskellige opgaver.

Efter gennemførelsen samles op omkring erfaringer fra spillet og drages paralleller til dagligdagen.

Hvad består spillet af?

”Hot Hour Experience” er enkelt at bruge. Spillet er hurtigt sat op og klar til brug, og efterfølgende nemt at pakke sammen igen. Der medfølger trykgrundlag på de sider, der skal kopieres til deltagerne.

 Spillet indeholder:

 • 6 opgaver m/diverse støttematerialer
 • Guide for facilitatorer – en detaljeret beskrivelse af opstilling, gennemførelse af spillet, forskellige måder at bruge spillet på, retningslinier for opsamling/debriefing, præsentationsmateriale og materiale til udlevering.
 • 20 ark til gruppeplanlægning.
 • Taske.

Hvilke resultater og kommentarer har der været til spille? Vi har samlet en række kommentarer og de samlede resultater for det sidste års tid. Klik her for at se disse resultater og kommentarer.

Hvad koster det?

Priser pr. 2. januar

2013 excl. moms og forsendelse*

Nummer Beskrivelse kroner Euro**

Selve spillet

1101 Spilpakke til 24 deltagere og facilitatortræning af op til 2 konsulenter i ½ dag 11.000,- 1.490,-
1102 Spilpakke til ekstra deltagere ... for hver ekstra 24 deltagere +8.000,- +1.080,-
1103 Spilpakke til 24 deltagere, facilitatortræning og konsulent på første gennemførelse 16.500,- 2.230,-

Facilitatoruddannelse ***

2020 Facilitatortræning Advanced, 1 dag +5.000,- +675,-

 Forløb ***

Professionelt faciliteret, halvdagsprogram med Hot Hour Experience. Inkluderer gennemførelse af spillet og opsamling for op til 20 deltagere.

10.000,- 1.350,-

For efterfølgende 20 deltagere

+5.000,- +675,-

* Forsendelsesomkostningerne ligger på ca. 150,- kr. Leveringstid ca. 1 uge.

** Der kan forekomme kursudsving der gør, at priserne ændres fra måned til måned.

*** Plus moms og udgifter til transport og ophold.

Herudover kan licensholdere bestille ekstra dele som f.eks. OH-ere og spil-dele.