New World ... Resultater og værdier i praksis

 • Bliver virksomhedens værdisæt efterlevet i dagligdagen?
 • Udnyttes alle muligheder for at skabe resultater … på både kort og lang sigt?

Spillet

New World foregår på planeten Egron, hvor hver gruppe (3-6 deltagere) udgør et samfund..

Samspillet mellem de enkelte samfund er afgørende for at skabe værditilvækst på en måde, der lever op til aftalte værdier.

En række forskellige opgaver danner grundlaget for, at det enkelte samfund kan udvikle sig, og det er op til det enkelte samfund at vælge strategi og metode.

For at komme i betragtning til den eftertragtede pris ”Blue Lava”, skal samfundene evne effektivt at skabe værditilvækst på en måde, der af de andre samfund bliver oplevet at leve op til virksomhedens værdigrundlag.

De bedste samfund er dem, der:

 • Skaber overblik
 • Styrer indsatser
 • Opbygger og udvikler samarbejde med øvrige samfund
 • Udnytter den samlede viden

Anvendelsesområder?

Aktiviteten kan blandt andet bruges til at understøtte:

 • Værdiprocesser
 • Forandringsprocesser
 • Udvikling af kommunikation og samarbejde
 • Udvikling af resultatskabende adfærd
 • Lederudvikling

Hvad får deltagerne?

 • En aktivitet med høj deltageraktivitet
 • En række oplevelser, der kan relateres direkte til dagligdagen
 • Indsigt i udviklingsmuligheder
 • Positiv energi og lyst til udvikling

Tidsforbrug?

2½ - 2¾ time inklusive optakt, gennem-førelse, refleksion og opsamling.