Personlig coaching

Personlig coaching er et effektivt redskab til at:

  • Fremme og fastholde forandringsprocesser gennem coaching af en eller flere involverede personer.
  • Understøtte personlig udvikling.
  • Skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø.
  • Håndtere konflikter.

Årsagen til at coaching er så effektivt skyldes dels, at udvikling kræver tid og den løbende opfølgning i et coaching-forløb derfor fastholder processen, dels, at ethvert menneske er unikt og derfor har brug for at finde sin egen rolle og personlige måde at få succes med nye udfordringer.

Et forløb kan afhængig af ønsker og behov variere fra 2-3 møder (af 1½-2 timers varighed) til jævnlige møder over flere år. Da det er væsentligt, at den enkelte person oplever god kemi og værdi af hver enkelt samtale, vil personen og virksomheden alene forpligte sig fra gang til gang.

Faser

Et coaching-forløb har typisk følgende faser:

  • Afklaring ... afdækning af situation, relationer og målsætninger.
  • Inspiration ... viden og færdigheder til brug for yderligere forståelse eller praktisk håndtering.
  • Praktik ... vejen mod målet og justeringer.

Som støtte for afklaringsfasen kan der bruges forskellige profilværktøjer enten individuelt eller for grupper.