Effektive forandringsprocesser

Virksomheder og organisationer står flere gange i løbet af et år med et behov for at gennemføre en større forandringsproces, der har betydning og konsekvenser for hele organisationen.

Der er 4 vigtige områder, der er bestemmende for hvor effektivt forandringen bliver gennemført:

  • At så mange som muligt har det samme billede af, hvor organisationen skal hen og baggrunden for forandringen.
  • At den enkelte så hurtigt som muligt kan se sig selv i den "nye verden", og hvordan han/hun kommer der hen.
  • At ledelsen på alle niveauer bidrager med den information, støtte og coaching, der er behov for undervejs på individuelt, gruppe- og afdelingsniveau.
  • At værktøjer og organisatoriske systemer bliver tilpasset, så de bakker op om den "nye verden".

Kontakt os på 70 20 37 77 eller bb@horisont.com, for at høre mere om, hvordan Horisont har indgået i forandringsprocesser, der har passet til virkeligheden og taget højde for de menneskelige ressourcer.

New World ... et nyt træningsspil

Vi har udviklet et nyt træningsspil ... New World ... sammen med konsulentfirmaet Alomentor.

Det nye træningsspil vil give deltagerne inspiration til og skabe grobund for en dialog omkring, hvordan vi kan skabe bedre resultater samtidig med, at vi lever op til virksomhedens værdier.

Kontakt os på 70 20 37 77 eller bb@horisont.com, for at høre mere om, hvordan spillet kan udvikle jeres virksomhed/organisation.

 

 

Leg og læring ... inspiration til HR-afdelinger

Få inspiration omkring baggrunden for at bruge lege/øvelser og omkring muligheden for at øge effekten af lege/øvelser yderligere på en af jeres interne samlinger.

Med udgangspunkt i afdelingens konkrete ønsker til indhold kan vi tilrettelægge en ½-1 dag omkring eksempelvis:

  • Hvad kan lege/øvelser bidrage med?
  • Overvejelser i forbindelse med valg af leg/øvelse.
  • Konsulentens/facilitatorens virkemidler?
  • Mekanismer, der knytter sig til en læringsproces.
  • Oplevelse af leg/øvelse på egen krop.
  • Hvordan kommer vi fra oplevelse og læringspunkter til effekt i dagligdagen?