Konsulentydelser

Alle virksomheder har forskellige uddannelses- og udviklingsbehov afhængig af organisationens, ledernes og medarbejdernes viden og erfaring. Vi tilpasser derfor alle vores aktiviteter efter jeres behov og ønsker og i samarbejde med jer.

Samtidig lægger vi stor vægt på at formidle viden på en måde, så det bliver nemt at bruge i praksis. For at kunne anvende viden i praksis er det nødvendigt med en tæt sammenhæng mellem dagligdag, og det deltagerne skal igennem på et evt. kursus. Ved en kontakt til HORISONT kan du få uddybet, hvad der ligger i de enkelte elementer.

Ønsker du yderligere information i form af produktblade på nogle af nedenstående områder, så giv os besked enten via e-mail, via bestillingsformen eller på telefon 70 20 37 77. Ligeledes er du velkommen til at kontakte os, hvis du har andre områder end de nedenstående, som du gerne vil høre vores bud på. På baggrund af et uforpligtende møde kan vi give et konkret tilbud, der kan danne grundlag for jeres videre beslut-ninger.

Udviklingsforløb og teambuilding

Vi har en lang række emner, værktøjer og øvelser indenfor kommunikation, ledelse og samarbejde, der kan sammensættes efter behov, så det samlede forløb/seminar er "skræddersyet" til netop din virksomhed og i samarbejde med dig.

Hvad enten der er tale om gennemførelsen af en længerevarende forandringsproces eller et enkeltstående teambuilding-seminar vil vi arbejde på at sikre:

  • At forløbet er i tråd med deltagernes dagligdag.
  • At forløbet understøtter de områder, hvor deltagerne oplever et konkret behov.
  • At forløbet indeholder elementer, der stimulerer forankring i dagligdagen, og derved forlænger effekten.
 

Kurser

Vi gennemfører virksomhedsinterne kurser indenfor følgende områder:

  • Kommunikation (bl.a. præsentationsteknik, undervisningsteknik, medarbejdersamtaler)
  • Lederudvikling (bl.a. Nyudnævnte ledere, Lederrollen, Lederens kommunikation, Værdibaseret ledelse, Coaching)

Hvert kursus tilrettelægges med opgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedens situation.

Foredrag

Vi tilbyder gode, sjove, tankevækkende, igangsættende og livsbekræftende foredrag, bl.a. med titlerne:

  • "De fire årstider ... hvordan vi er forskellige, og hvordan vi får glæde af det "
  • "Personlig udvikling ... hindringer og muligheder"
  • "Leg og læring"

Analyser

Både til afdækning af udviklingsbehov og som opfølgning på gennemførte tiltag er systematiske medarbejder- og kundeanalyser gode ledelsesværktøjer. Vi tilbyder hjælp både til opbygning og gennemførelse af:

  • interne og eksterne kundeundersøgelser, og
  • medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Vi kan supplere traditionelle analyser med ekstra elementer, der skaber grobund for fremadrettet udvikling på alle niveauer.

Mere information

Bestil yderligere information her.