Mere om os

Konsulentfirmaet Horisont blev etableret i 1996 og består af 2 konsulenter.

Vi lægger stor vægt på, at vi har den nødvendige ekspertise indenfor vores område både praktisk og teoretisk, og derfor har vi en række samarbejdspartnere og faste free-lancere til at sikre det bedst mulige forløb.

Både på de organisatoriske, pædagogiske, psykologiske og ledelsesmæssige områder sørger vi for at holde os løbende informeret om yderligere udvikling på området.

Samtidig har både vi og flere af vores samarbejdspartnere praktisk erfaring fra lederstillinger i store enheder, hvor vi har haft ansvaret for gennemførel-sen af udviklingsorienterede opgaver samt organisatoriske og opgavemæssige ændringer.