Nyt værktøj til analyse af kommunikation

Kursusudbudet indenfor kommunikation er stort, og vil formentlig blive ved med at være det fremover. Behovet for at kommunikere er stadigt stigende, hvad enten der er tale om direkte verbal kommunikation eller kommunikation via diverse medier. Nu er der kommet et helt nyt værktøj, der på en hurtigere måde og helt uden begrænsninger kan anvendes til kommunikationstræning. Værktøjet hedder "positioneringsanalyse".

Der er ikke noget at sige til, at kommunikationskurser er så populære for både medarbejdere og ledere fra alle typer af organisationer. Ved at træne i kommunikationsfærdigheder og ved at få en større forståelse af kommunikationen, bliver vi nemlig mere bevidste om valg af egen kommunikationsform og dermed også bedre til at håndtere vores hverdag. Ved at blive bedre til at kommunikere opnås en mere ligeværdig og udbytterig kommunikation, og dermed forbedres samarbejdet, kunder bliver behandlet bedre, og ledere opnår større gennemslagskraft.

I HORISONT arbejder vi nu med positioneringsanalyse, som primært er et værktøj til at analysere og dermed forbedre kommunikationen mellem mennesker. Positionering er et nyere begreb, der er opstået i kølvandet på en ny måde at se på mennesket på. Der bliver i højere grad lagt vægt på de relationer og det samspil, vi indgår i som mennesker, frem for alene på det enkelte menneskes personlige egenskaber.

Vi kommunikerer forskelligt med forskellige personer. Derfor har der været brug for et værktøj, der kan supplere eller helt erstatte de tidligere brugte værktøjer, der har haft fokus på, at vi stort set er de samme personer i alle situationer, og dermed umiddelbart kan overføre vores erfaringer fra én situation til en anden. Fra gang til gang er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke positioner man gerne vil have i relationen, og hvilken position man rent faktisk giver og får.

Ved at arbejde med positioneringsanalyse får man værktøjer til at:

  • analysere kommunikation og dermed øge forståelsen af egen kommunikation i forskellige situationer, og

  • drøfte kommunikationen sammen med andre på en måde, der skaber selverkendelse og øger forståelsen for andre.

Med brug af positioneringsanalysen sikrer vi, at vi anvender et værktøj, der ikke begrænser forståelsen og ikke lægger den enkelte ord i munden. Her er det de konkrete oplevelser og erfaringer, der tages udgangspunkt i, så vi forhindrer, at man skal bruge ressourcer på at få virkeligheden til at passe til teorier og værktøjer.

Efter en kort introduktion til nogle enkle begreber indenfor positionering og kommunikation er deltagerne parate til at gå i gang med konkrete øvelser for at lære værktøjet at kende. Der kan tages udgangspunkt i fastlagte rollespil, men endnu bedre er det, hvis deltagernes egne oplevelser fra dagligdagen bruges under indlæringen.

Positioneringsanalysen kolliderer ikke med andre værktøjer – den kan både supplere og erstatte andre værktøjer:

  • Personer, der tidligere har arbejdet med for eksempel transaktionsanalyse eller assertion, vil kunne drage nytte af det, de tidligere har lært, samtidig med, at de får yderligere inspiration og øget forståelse til at udvikle deres kommunikation.

  • Personer, der ikke tidligere har arbejdet med kommunikationsværktøjer, behøver ingen ekstra baggrundsviden for at kunne drage nytte af dette værktøj.

Vi har som mennesker muligheden for at udvikle os, så længe vi selv vil. Ved konstant at være opmærksom på, hvornår vores kommunikation går godt, og hvornår den ikke går godt, vil vi hele tiden udvikle os.

Positioneringsanalysen kan indgå som et element i f.eks. ledertræning, medarbejderudvikling, instruktøruddannelse og i teambuilding.


For mere information kontakt: HORISONT, Benny Berthelsen, Telefon/fax: 70 20 37 77 Mail: bb@horisont.com

Andre nyhedsbreve

Professor Albert Bandura og hans begreb "self-efficacy"

Kundeundersøgelse  som ledelsesværktøj

Det pædagogiske paradigmeskifte - læreprocesser og evaluering

Den nære fremtid og arbejdslivet

Hvorfor gøre konsulentarbejdet systemisk?

Fremadrettede klima- og trivselsundersøgelser

Nyt værktøj til analyse af kommunikation

Erfa-grupper suppleret med ny viden

Er der brug for medarbejdersamtale- sytemer i det næste århundrede?

Engagerende og udbytterige spil med utallige anvendelsesmuligheder

Nyt simulationsspil i Danmark til teamlæring

Konfliktløsning - mediation i privatlivet og på arbejdet

Gastronomi og Teamudvikling - hånd i hånd

Fra leg til resultater