Gastronomi og Teamudvikling - hånd i hånd

I forbindelse med samarbejdet med Meyers Madhus, har vi talt med Claus Meyer om hans syn på ledelse, og om hvordan gastronomien kan understøtte teamudvikling

Claus Meyer er iværksætter om en hals. I dag består Claus Meyers omdrejningspunkter af bl.a. Chokoladekompagniet, som Claus Meyer har været med til at etablere, Meyers Madhus på Nørrebro, stedet hvor man ønsker at styrke den danske madkultur, Meyers Mad ud af huset samt egen konsulent- og forlagsvirksomhed med indhold som foredrag, opskriftvirksomhed, udgivelse af bøger mv.

"…ingen kæde er stærkere end det svageste led"

For at kunne lykkes med så mange aktiviteter på en gang, er forudsætningen dygtige og ansvarlige medarbejdere, hvor kodeordet er decentralisering. Selv om ledelsessystemet i køkkenet stadigvæk er bygget hierarkisk op, har man erkendt vigtigheden af, at medarbejderen skal have indflydelse, indsigt og forståelse for, hvad virksomheden vil med sig selv og sin mad.

I Meyers Mad ud af huset har man to årlige træningslejre, hvor man bl.a. diskuterer og arbejder med næste sæsons menu, "…hvad er det for nogle aromaer, som er væsentlige at få ind i menuen, hvilken drejning skal vinterkøkkenet have, og hvordan kommer kålen til at passe rodfrugterne og de grove kødstykker". Det er vigtigt, at alle har en forståelse for sammenhængene, påpeger Claus Meyer, "…ingen kæde er stærkere end det svageste led". "Er der 10 i køkkenet, har alle 10 ansvaret for, at kvaliteten er i top", hvilket bare understreger vigtigheden af at sikre forståelsen for produktet – lige fra yngste kokkeelev til køkkenchefen, erkender Claus Meyer. Den forståelse fås dels ved at den enkelte har et stort overblik over den proces, som vedkommende er i gang med, dels ved at give medarbejderen et stort ansvar for f.eks. portionering og tilsmagning i stedet for, at køkkenchefen skal have "den sidste finger" i samtlige gryder.

En anden væsentlig faktor er, at man minimum afholder fire årlige faglige/sociale begivenheder, "hvilket er uhørt meget i branchen" fortæller Claus Meyer. Det varierer fra, at man tager på landet eller spiser hos kolleger. Formålet er entydigt, nemlig at mindske afstanden imellem de meget afgrænsede funktioner i virksomheden – afstanden fra kontor til køkkenet er stor!

Claus Meyer har valgt at delegere i så stor udstrækning som muligt. Selv om han i dagligdagen opfattes som den overordnede leder, opfatter han mere sig selv som den arbejdende bestyrelsesformand og den enkelte leders personlige coach i forhold til alle komplekse beslutningsprocesser. Som han selv siger: "Jeg har en finger i enhver gryde, jeg smager på alt, hvor jeg kommer frem". Justeringer og feedback gives så enten direkte eller via mail til den ansvarlige. Betydningen er ikke til at tage fejl af – æstetikken og kvaliteten skal være i top.

Gastronomi og teambuilding – oplevelser fra Meyers Madhus

I den tid, hvor Meyers Madhus har eksisteret, er der blevet gennemført forskellige kurser, hvor "det gode måltid" er sat i centrum. Deltagerne bliver ført ind i et univers, hvor Meyers Madhus formidler nogle af de æstetiske spilleregler, som er gældende for, at tingene lykkes i et køkken.

Claus Meyer konstaterer, "at folk ofte ikke er klar over, at madens temperatur ved serveringen, betydningen af konsistenserne, opkrydringen af råvarerne, balancen i smagen og det vil sige surt, sødt, salt og bittert er helt afgørende for, hvordan maden bliver". Vi lægger vægt på, at når folk går hjem, har de lært "4 fede trick, 5 nye opskrifter og sidst men ikke mindst 5 grundprincipper", som sætter dem i stand til at kunne lave mange nye retter mad, siger Claus Meyer.

Deltagerne starter normalt med at drøfte, hvor godt resultatet skal være. Skal man lege og eksperimentere, eller skal man forfølge det optimale potentiale for den enkelte ret? Som oftest sættes "ribben højt", indtil deltagerne begynder at diskutere konsekvenserne. Det kan jo betyde at man skal med en bus senere hjem, eller at man helt må skubbe måltidet til midnat, og vupti … så begynder man at moderere sin målsætning – en klar parallel til virksomhedens egen hverdag, som det måske var værd at diskutere.

Gastronomien er et velegnet værktøj for teamudvikling, fordi alle har forudsætninger for at lave mad, og fordi alle kan forholde sig til resultatet. "Vi ser ofte, at nye sider af kollegerne træder frem og et rum af gensidig tillid etableres, når alle står med et glas vin i hånden og en stabel råvarer foran sig", siger Claus Meyer. På spørgsmålet omkring hvordan HORISONTs case "restaurationen" supplerer et sådant forløb, svarer Claus Meyer: "Jeg fornemmer klart, at man her binder hverdagen sammen med den æstetiske fase."

Claus Meyer oplever i øvrigt, at deltagerne kaster sig ind i arbejdsprocessen med ildhu for at nå gruppens maksimale potentiale. "Glæden ved madens tilblivelsesproces, bevidstheden om dens æstetik, skønheden og smag fanger om noget deltagerne". Jeg tror også, at den entusiasme deltagerne udviser skyldes, at de efterfølgende kan bruge de nyvundne færdigheder i deres liv, slutter Claus Meyer.


For mere information kontakt: HORISONT, Henrik Jensen Telefon: 70 20 37 77 Mail: hj@horisont.com 

Andre nyhedsbreve

Professor Albert Bandura og hans begreb "self-efficacy"

Kundeundersøgelse  som ledelsesværktøj

Det pædagogiske paradigmeskifte - læreprocesser og evaluering

Den nære fremtid og arbejdslivet

Hvorfor gøre konsulentarbejdet systemisk?

Fremadrettede klima- og trivselsundersøgelser

Nyt værktøj til analyse af kommunikation

Erfa-grupper suppleret med ny viden

Er der brug for medarbejdersamtale- sytemer i det næste århundrede?

Engagerende og udbytterige spil med utallige anvendelsesmuligheder

Nyt simulationsspil i Danmark til teamlæring

Konfliktløsning - mediation i privatlivet og på arbejdet

Gastronomi og Teamudvikling - hånd i hånd

Fra leg til resultater