Fra leg til resultater

I den verdenberømte fiskeforretning i Seattle (der er grundlaget for verdens nok mest solgte træningsvideo FISH!) bruger man ”leg” som et af de elementer, der skaber positiv energi i en hård og monoton arbejdsdag.

Leg, enten i form af små opgaver eller simulationsspil, kan ... brugt på den rigtige måde... skabe genveje i udviklingsprocesser bl.a. ved:

  • At sænke paraderne
  • At bringe dagligdagen ind i træningssituationen
  • At gøre det farlige ufarligt
  • At tale til alle sanser
  • At åbne for nye perspektiver
  • At skabe positiv, fremadrettet energi
  • At sænke paraderne

Der findes mange værktøjer/grundlag, som man som konsulent kan trække på i forbindelse med håndtering af udviklings- og forandringsprocesser. Vi har hentet stor inspiration fra begrebet ”systemisk metode”, hvor et af grundlagene er: ”mennesker kan ikke forandre andre mennesker ... mennesker lader sig ikke styre udefra ... der skal være et ”indre” ønske om forandring”. Det betyder, at du som leder eller konsulent (intern som ekstern) skal skabe en situation, hvor den enkelte bliver nysgerrig omkring og får lyst til at udvikle sig selv og organisationen.

Når vi leger, bliver vi involveret og optaget af at løse udfordringerne, og derved bliver vi nysgerrige og åbne. Det betyder, at de normale ”filtre” og ”parader” bliver dæmpet, og derved er der skabt grobund for væsentlige dialoger. Disse ”filtre” og ”parader” kan også dæmpes på andre måder, men lege/øvelser vil ofte fremme processen, og derved give hurtigere mulighed for at arbejde med sagens kerne.

At bringe dagligdagen ind i træningssituationen Da vi netop gennem legen bliver mere ”afslappede”, involverer os og sænker paraderne, begynder vi at agere, som vi gør i det daglige. Det giver en lang række muligheder for at trække paralleller direkte til dagligdagen.

Efter øvelser af forskellig art har vi haft mange deltagere, der har kunnet give både morsomme og tankevækkende eksempler på, at de optrådte på nøjagtig samme måde i øvelsen, som i deres daglige arbejdssituation. Samtidig har de ledere, der har haft lejlighed til at følge øvelser fra sidelinien, givet udtryk for, at det har været som at gå rundt i kontormiljøet/produktionsmiljøet hjemme. Jo tættere en leg/øvelse kan ”efterligne” dagligdagen, des større mulighed er der for at tale om konkrete udviklingsmuligheder og metoder, der efterfølgende kan overføres direkte til dagligdagen. Det giver eksempelvis også en god mulighed for at afprøve aftalerne i et ”testmiljø” inden man vender tilbage til dagligdagens virkelighed.

At gøre det farlige ufarligt Det er altid nemmere at stå på sidelinien og se, hvad andre skal gøre anderledes, men langt sværere når man selv er dybt involveret at se, hvad man selv skal gøre anderledes. Det skyldes flere ting, bl.a. at det er nemmere at bevare overblikket over situationen, men også at det er nemmere ikke at blive følelsesmæssigt involveret.

Den enkeltes følelser kan ofte være en hindring for at tale åbent om den daglige kommunikation og samarbejde i et større forum. Derfor kan det være en fordel ... mere ufarligt for den enkelte ... at tage en dialog omkring den gennemførte leg/øvelse (det er nemmere at grine af en leg/øvelse end af den seriøse dagligdag) og efterfølgende drage paralleller til dagligdagen. Det giver den enkelte person muligheden for at se på dagligdagen lidt fra oven eller fra sidelinien og på egne præmisser tænke sin egen rolle/adfærd/betydning ind og dermed skabe grundlag for det personlige valg om udviklingstiltag.

At tale til alle sanser I udviklingsforløb er det almindelig kendt, at man skal tale til alle sanser, dels fordi vi som enkelt-personer har forskellige måder at ”lære” på, dels fordi det fremmer hukommelsen. Derudover er det også væsentligt i relation til at skabe interessante, afvekslende forløb.

I vores daglige arbejde har vi mange fysiske handlinger, og mange lege/øvelser skaber den samme sammensætning af fysiske aktiviteter, kommunikation og samarbejde. Sådanne aktiviteter stimulerer og kan skabe stærke billeder, der bliver husket både på kort og lang sigt. Ofte bliver oplevelser fra lege/øvelser specifikt nævnt efterfølgende i forbindelse med gennemgangen af senere emner: ”det var også det vi så, da vi var i gang med ...”.

At åbne for nye perspektiver Det at vi gennem leg får set på vores dagligdag lidt fra oven af gør, at vi samtidig får mulighed for at gennemskue de vaner og mønstre, der påvirker det daglige samarbejde og de daglige beslutninger.

Der er næppe nogen arbejdsplads, hvor man ikke gør ting på en bestemt måde, fordi det har vi altid gjort. Nogen af de medarbejdere, der fastholder disse vaner og mønstre var ikke engang i virksomheden, dengang man fandt frem til, at det var den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. I en lang række tilfælde kan disse vaner og mønstre gøres langt mere hensigtsmæssige, da forudsætningerne gennem årene har ændret sig mange gange, og masser af nye muligheder er dukket op. Legen, humøret og overblikket giver en god indfaldsvinkel til at gøre op med gamle vaner.

Et andet område, hvor legen åbner for nye perspektiver, er den enkeltes syn på sine kolleger. Igen har dagligdagen skabt nogle faste måder, vi oplever hinanden som kolleger. Igennem lege og øvelser, der ligger væk fra dagligdagens udfordringer, ser vi kolleger vise styrker, som vi ikke troede de besad. Det giver mulighed for at skabe nye samarbejdsmønstre, bringe kolleger tættere på hinanden, give en større forståelse, og ikke mindst skabe plads til/tillade de ”skæve” sider, vi alle har.

Positiv, fremadrettet energi Det er fantastisk at se, hvilken energi børn kan lægge for dagen i deres 7-8 timers ”arbejdsdag” i børnehaven, men det er helt i tråd med den energi, der kommer, når vi på arbejdspladsen har en aktivitet i forlængelse af arbejdsdagen ... vi begynder at lege, og det skaber med det samme en positiv energi, der kan mærkes i en periode efter i det daglige arbejde.

Ved brug af lege/aktiviteter, der kan skabe paralleller til dagligdagen, kan den positive energi udnyttes til at skabe billeder på den ønskede, fremtidige situation i dagligdagen, samt til at aftale konkrete handlinger, for at nå derhen. Derved kan der opbygges en positiv, fremadrettet energi, der dog kræver efterfølgende aktiviteter, der kan fastholde den.

Hvad skaber resultaterne? Legen/øvelsen alene skaber sjældent resultaterne, men kombinationen af leg, refleksion, inspiration, involvering, opfølgning, ledelse og meget mere skaber gode resultater.

Det kan være svært at vide, hvad der helt præcist er årsagen til en positiv ændret adfærd i en virksomhed, hvor vi har indgået i et lederudviklingsforløb. I forbindelse med en unormal trafiksituation skulle alle lederne iværksætte forskellige tiltag i forhold til kunder og medarbejdere. Da alle lederne var på vej ud ad døren i spredt fægtning, sagde én af lederne højt: ”nu gør vi ikke som vi plejer at gøre ... nu sætter vi os lige ned og lægger en plan”. Planlægningen tog 15-20 minutter og efterfølgende tog det 1 time at få alle ting på plads. Tidligere havde man brugt mellem 2 og 3 timer på at få alle ting på plads.

Hvad der specifikt fik den pågældende leder til i den situation at skabe grundlaget for en ny fremtidig adfærd kan være vanskeligt at sige, men det ”at stoppe op og tage bestik af den nye situation” var én af de ting, som de efter gennemførelsen af en leg/øvelse kom frem til, at de skulle blive bedre til.


For mere information kontakt: HORISONT, Benny Berthelsen Telefon: 70 20 37 77 Mail: bb@horisont.com 

 

Andre nyhedsbreve

Professor Albert Bandura og hans begreb "self-efficacy"

Kundeundersøgelse  som ledelsesværktøj

Det pædagogiske paradigmeskifte - læreprocesser og evaluering

Den nære fremtid og arbejdslivet

Hvorfor gøre konsulentarbejdet systemisk?

Fremadrettede klima- og trivselsundersøgelser

Nyt værktøj til analyse af kommunikation

Erfa-grupper suppleret med ny viden

Er der brug for medarbejdersamtale- sytemer i det næste århundrede?

Engagerende og udbytterige spil med utallige anvendelsesmuligheder

Nyt simulationsspil i Danmark til teamlæring

Konfliktløsning - mediation i privatlivet og på arbejdet

Gastronomi og Teamudvikling - hånd i hånd

Fra leg til resultater