Organisationsudvikling

At s kabe de bedst mulige resultater kræver, at virksomheden effektivt kan:

  • Omsætte strategier og planer i praksis.
  • Tilpasse organisationen.
  • Udnytte de potentialer, der eksisterer blandt virksomhedens medarbejdere og i de eksisterende samarbejdsstrukturer.

Der er mange faktorer, der skal spille sammen, hvis forandringen skal gennemføres med succes. En langsigtet plan, mange delmål, plads til individualitet og jævnlig opfølgning er væsentlige elementer. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden er i stand til at håndtere de leder- og medarbejderudskiftninger, der naturligt kan forekomme i forbindelse med forandringsprocessen, da der ofte opstår behov for nye person- og kompetenceprofiler.

HORISONT kan indgå i det samlede eller i dele af det forløb, der skaber resultater på en menneskelig og balanceret måde. Når ledelsen har sat retningen, lagt strategierne og fastlagt organisationsstrukturen, kan en høj grad af involvering på alle niveauer omkring, hvordan organisationen når målene, skabe hurtig fremdrift.

 

I de seneste år har HORISONT blandt andet været aktiv deltager i:

  • Indførelse af selvstyrende grupper i en produktionsvirksomhed.
  • Indførelse af ændret ledelseskultur i produktionsvirksomhed.
  • Videreudvikling af ny organisationsstruktur i offentlig virksomhed.
  • Videreudvikling af samarbejdsklima i udenlandsk, global it-virksomhed.