Pitstop udvikling

Når alle ressourcer er spændt til bristepunktet, så lykkes vi kun med at skabe de nødvendige løbende forbedringer, hvis vi:

  • Sikrer refleksion (læring af fortiden),
  • Aftaler, hvor vi gerne vil hen (sætter fremadrettede mål), og hvordan vi kommer derhen,
  • På en måde, hvor vi fortsat kan håndtere den daglige drift.

Pitstop udvikling sikrer fremdrift i organisation med brug af få interne ressourcer, få højeffektive udviklingsmøder og enkle kommunikationsredskaber.

Hvor

  • Hjælp til at få ny organisering på plads.
  • Sæt handlinger på OBS-punkter fra trivselsundersøgelsen.
  • Styrk samspillet mellem enheder indenfor en afdeling eller på tværs af afdelinger.
  • Smøring af snitflader i organisationen.

Hvordan

"Pitstop udvikling" støttes af en erfaren proceskonsulent, der:

  • Sikrer udvælgelse af de rigtige deltagere.
  • Faciliterer og dokumenterer de 3 faser (afklaring, muligheder og forankring).

De involverede personer i processen anvender max. 3 ½ time sammenlagt over en periode på 2 måneder, og støtteredskaberne i processen sikrer, at alle ledere og medarbejdere i de involverede enheder er inddraget i "Pitstoppet".

Se beskrivelsen af "Pitstop udvikling" her: Pitstop udvikling