Siden etableringen i 1996 har HORISONT arbejdet med mange forskellige private virksomheder, offentlige institutioner og foreninger.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds forretningsgrundlag, konkurrencesituation og ressourcesituation, når vi gennemfører udviklingsaktiviteter, da det er en forudsætning for at skabe værdi og udvikling. Samtidig lægger vi stor vægt på involvering af de berørte ledere og medarbejdere, så udviklingsaktiviteten bliver en del af dagligdagen.

Idé-grundlag

Vores idé-grundlag er, at HORISONT i samarbejde med kunden til enhver tid, indenfor ledelses- og medarbejderudvikling, kan realisere kundens ønske om at skabe forretningsmæssige konkurrencefordele.

Vores arbejdsgrundlag

Vi tror på, at en stærk virksomhedskultur med en klar vision, tydelige mål og et fælles værdigrundlag, er afgørende for fortsat vækst og overlevelse. HORISONT's arbejdsgrundlag tager sit udgangspunkt i den systemiske tankegang. Vi ser virksomheden som et system med delelementer, hvor alle delelementer er som forbundne kar. Et helhedssyn er en forudsætning for at kunne se systemets delelementer i den rette sammenhæng.

Forudsætningen for forandring er, at de mennesker, der skal bære den, bliver involveret i mål, middel og metode. I den proces er det afgørende, at ledere og medarbejdere opfatter virksomheden som en attraktiv fremtidig samarbejdspartner. Medarbejderen er ikke længere virksomhedens vigtigste ressource - de ér virksomheden.

Værdigrundlag

  • tillid til det enkelte menneske
  • gensidig, åben kommunikation
  • individuel ansvarlighed
  • fælles værdier og mål skaber resultater og engagement
  • vi har alle forskellige behov
  • alle har retten til at sige fra
  • handlinger har konsekvenser
  • vi kan lære gennem hele livet
  • vi kan forandre os
  • de berørte mennesker skal altid involveres i udviklingsprocesser

Erhvervs-etiske retningslinier

Vi har udarbejdet vores egne erhvervsetiske retningslinier for at sikre vores kunder kvalificeret undervisning, rådgivning og assistance. Er du interesseret i at høre mere om disse retningslinier, er du velkommen til at kontakte os.