Et team er altid en gruppe, men en gruppe er ikke altid et team.

Teambuilding er et af vores specialer.

Vi har ikke gennemført 2 ens forløb, da hver virksomhed, afdeling, ledere og medarbejdere altid har forskelligt udgangspunkt, og i den forbindelse har vi glæde af en stor og stadigt voksende værktøjskasse.

Uden at afsløre for meget kan vi godt sige, at vi altid har indbygget et element af overraskelse i vores teambuilding. Det gælder om, udover at give deltagerne en fælles platform for det videre samarbejde, også at give dem lidt overraskende som kan bidrage til en fælles oplevelse.

Udover at tilføre viden på forskellige områder, der giver AHA-oplevelser og større forståelse for hinanden, har vi en række øvelser og simulationsspil, der på en deltageraktiv og levende måde understøtter de mål, der aftales for forløbet.

Som eksempler på områder, der understøtter forløbet, kan vi nævne:

  • "Fremtidsværkstedet"
  • "Gastronomi og teamudvikling hånd i hånd"
  • Simulationsspil
  • Mennesketyper - "De fire årstider"

Er du interesseret i yderligere oplysninger kan du bruge bestillingsformen.

I HORISONT har vi erfaring med, at oplevelsesbaserede udviklingsforløb giver deltagerne den ekstra energi, som kan være afgørende for, at ønskede forandringer bliver omsat til handling. Ønsket om forandringer kan tage sit udgangspunkt i f.eks. nye medarbejdere i virksomheden, omstrukturering, ønske om forbedret samarbejde, start af nye projekter m.v.

Gastronomi og teamudvikling

At gennemføre et udviklingsforløb hvor glæden ved det gode måltid er i centrum, mener vi kun kan styrke den teamudviklingsproces, som er så vigtig for, at dagligdagen lykkes.

"… måltiderne bliver mere lystbetonede, når man smager og pludselig begriber de kolossale anstrengelser, som ligger bag" citat af Claus Meyer

Vi har udviklet forskellige øvelser, hvor medarbejderne med udgangspunkt i "det fuldendte måltid" får lejlighed til at øve deres færdigheder i f.eks. kommunikation, samarbejde, øget kvalitet i arbejdet og sidst men ikke mindst omsætte strategier og fastlagte mål til bæredygtige handlinger i hverdagen. Som prikken over i’et nydes "frugten af det hårde arbejde".

Simulationsspil

Lige som ét billede siger mere en 1.000 ord, kan én fælles oplevelse og fælles erkendelse i forbindelse med et relevant simulationsspil give et langt mere effektivt afsæt for udvikling, end alene gennem indlæg, dialog og refleksion.

Vi har 4 effektive, spændende og sjove simulationspil: "Hot Hour Experience", "New World ", "Concentio" og sidst men ikke mindst det amerikanske spil "Friday Night at the ER".  Disse aktiviteter har på kort tid kunnet skabe et godt grundlag for udvikling på mange arbejdspladser, og der er desuden mulighed for at købe dem til eget brug i virksomheden. Du kan bestille uddybende materiale om simulationsspillene.