Metoder og værktøjer

Vi lægger stor vægt på at arbejde:

  • Individuelt fra opgave til opgave, for at sikre en tilpasning til den enkelte situation.
  • Fremadrettet, for at udnytte den ekstra energi, der ligger for den enkelte og for grupper i at kunne se nye mål og skabe resultater.
  • Helhedsorienteret, da udviklingstiltag opnår større effekt, når sammenhænge og berøringsflader med andre funktioner og rutiner bliver forberedt og behandlet som en del af processen.

Værktøjer:

Til at fremme de forskellige udviklingsprocesser bruger vi dels en række nationalt og internationalt anerkendte værktøjer, hvor vi er blevet certificerede, dels en række værktøjer, vi har udviklet gennem årene.

 

HORISONT er certificeret til at bruge:

  • Belbins Teamrolle koncept
  • Master Person Analyse
  • DISK Person Faktor Profil

Desuden arbejder vi med følgende værktøjer:

  • Oplevelsesbaseret pædagogik i form af forskellige øvelser, der fremmer erkendelsen og skaber positiv energi i processen.
  • Fremtidsværksted som et redskab til at involvere og styrke forandringsviljen.
  • Café-proces til at håndtere målsætningsprocesser med mange involverede.
  • "De fire årstider" som et redskab til at forstå, hvordan vi er forskellige, og på hvilken måde vi kan udnytte det på en positiv og effektiv måde.